Muutsime Toyota süsteemid stabiilsemaks

Klient: Toyota Baltic AS

Probleem: VPN-tunnelite kaudu toimivaid süsteeme kasutavad Toyota edasimüüjad igapäevaselt varuosade tellimiseks, garantiijuhtumite käsitlemiseks ning teenindusalase info ja juhtumite registreerimiseks. Üle Baltikumi asuvatel edasimüüjatel olid kasutusel erinevate tootjate VPN-võrguseadmed, sh vastavad protokollid. Selle tulemusena oli ühendus VPN-i kaudu toimivate programmidega ebastabiilne ning süsteemi erinevates osades tehtud muudatused lükkasid seoses seadmete kõikuva jõudluse ja kvaliteedi ning kohati ka ebaõige seadistusega rivist välja süsteemi teised osad. See põhjustas tihti esinevaid arusaamatusi erinevate osapoolte töös.

Lahendus: Meie analüüsi tulemusena võttis Toyota Baltic AS kasutusele usaldusväärsed ning optimaalsed Cisco võrguseadmed, muutes VPN-tunnelite kaudu toimivad süsteemid stabiilseks ning praktiliselt hooldusvabaks.

Tänane koostöö: U 25 VPNi punkti Baltikumis (lisaks Ciscole Juniper ning Zyxel), kasutusel on ka SSLil baseeruv dünaamiline VPN lahendus.

Küsi pakkumist   Tutvu teenusega lähemalt


Please leave this field empty.