Kui IT-süsteemid ei tööta, ei tööta ka ettevõte. Seepärast tasub IT-spetsialisti alati käeulatuses hoida. Kõige soodsam viis on IT-teenused sisse osta. Hea uudis on see, et probleemidele reageerimise kiirus jääb IT haldust kasutades samaks.

Pro IT spetsialistid on IT-hoolduse osas toeks arvutitöökohtade
ja serverite haldamisel.

Arvutitöökohtade tugiteenused

Arvutitöökohtade hooldus aitab korras hoida tööjaamad ja neisse installeeritud tarkvara.
  • installeerime kontori- ja eritarkvara vastavalt ettevõtte spetsiifikale (Office, Fidelio jne);
  • hooldame arvuteid ja printereid;
  • paigaldame ja seadistame tehnikat ning hoiame seadmete registrit;
  • paigaldame tarkvarade turvaparandusi (nt ID-kaardi tarkvara jne);
  • tagame klienditoe ja kasutajate nõustamise.

Serveri tugiteenus

Serverihooldus aitab ennetada võimsuse- ja turvaprobleeme ning tuvastada vigu õigeaegselt.
  • haldame Windowsi ja Linuxi servereid ja nendele installeeritud eritarkvara;
  • hoiame tarkvara ajakohasena;
  • hooldame, haldame ja jälgime kogu süsteemi.

Sinu ettevõtte teenistuses

Meie spetsialist on alati kursis Sinu IT-süsteemi eripäradega.

Isiklik IT-spetsialist

Sinu IT-parki haldab kindel spetsialist, kellel on täpne ülevaade Sinu ettevõtte süsteemide spetsiifikast.

24/7 tähelepanu

Lahendame probleeme läbi kaughaldustarkvara või saadame kohale spetsialisti. Kokkuleppel ka ööpäevaringselt.

Kindlad tähtajad

Garanteerime, et töö valmib kokkulepitud tähtajaks ja edastame töö käigus jooksvalt raporteid.