section title icon IT-haldus / IT-tugi

Kui IT-süsteemid ei tööta, ei tööta ka ettevõte. Seepärast tasub IT-spetsialisti alati käeulatuses hoida. Kõige soodsam viis on IT-teenused sisse osta. Hea uudis on see, et probleemidele reageerimise kiirus jääb IT haldust kasutades samaks.

Pro IT spetsialistid on IT-hoolduse osas toeks arvutitöökohtade
ja serverite haldamisel.

Arvutitöökohtade tugiteenused

Arvutitöökohtade hooldus aitab korras hoida tööjaamad ja neisse installeeritud tarkvara.
  • installeerime kontori- ja eritarkvara vastavalt ettevõtte spetsiifikale (Office, Fidelio jne);
  • hooldame arvuteid ja printereid;
  • paigaldame ja seadistame tehnikat ning hoiame seadmete registrit;
  • paigaldame tarkvarade turvaparandusi (nt ID-kaardi tarkvara jne);
  • tagame klienditoe ja kasutajate nõustamise.

Serveri tugiteenus

Serverihooldus aitab ennetada võimsuse- ja turvaprobleeme ning tuvastada vigu õigeaegselt.
  • haldame Windowsi ja Linuxi servereid ja nendele installeeritud eritarkvara;
  • hoiame tarkvara ajakohasena;
  • hooldame, haldame ja jälgime kogu süsteemi.

Sinu ettevõtte teenistuses

Meie spetsialist on alati kursis Sinu IT-süsteemi eripäradega.

Isiklik IT-spetsialist

Sinu IT-parki haldab kindel spetsialist, kellel on täpne ülevaade Sinu ettevõtte süsteemide spetsiifikast.

24/7 tähelepanu

Lahendame probleeme läbi kaughaldustarkvara või saadame kohale spetsialisti. Kokkuleppel ka ööpäevaringselt.

Kindlad tähtajad

Garanteerime, et töö valmib kokkulepitud tähtajaks ja edastame töö käigus jooksvalt raporteid.
section title icon Meiliteenus
section title icon Wifi-võrgud
section title icon Wifi-teenus
section title icon Virtuaalserver
section title icon VPN