Investeeri oma IT seadmetesse ja uutesse tehnoloogiatesse: säästad pikemas perspektiivis

Investeerimine kvaliteetsetesse IT seadmetesse ja uutesse tehnoloogiatesse ei ole ainult tulevikuvalmiduse küsimus, vaid ka majanduslikult mõistlik otsus. Miks?

Energiasääst ja kuluefektiivsus

Võtame näiteks serverid. Keskmine vana server võib tarbida 300-500W, samas kui uuemad, energiasäästlikumad serverid võivad tarbida vaid 150-300W. Aasta jooksul võib see erinevus elektritarbimises tähendada säästu kuni 250€. Selge on see, et pikemas perspektiivis aitab tehnoloogilise uuendusega kaasas käimine säästa mitte ainult raha, vaid ka keskkonda.

Turvalisus ja küberjulgeolek

Aastal 2017 puhkes ülemaailmne WannaCry lunavara rünnak, mis sihtis Windowsi vananenud versioone. Eesti ettevõtted polnud selle rünnaku peamised sihtmärgid, kuid ka siin tunti muret ja suurenenud teadlikkust küberjulgeoleku olulisusest. Kuigi konkreetsed ettevõtte nimed ja kannatanud pole laialdaselt avalikustatud, tekitas see Eesti ettevõtete seas tugeva huvi IT-infrastruktuuri kaasajastamise ja turvalisuse tagamise vastu.

Äri võimalused ja klientide ootused

Uuem tehnoloogia ei ole ainult “kiirem ja ilusam”. See võib avada uusi ärivõimalusi, nagu andmetöötluse võimekus, tehisintellekti lahendused või automatiseerimine. Samuti ootavad kliendid tänapäeval kiiret ja sujuvat teenust, mida vananenud IT-taristu lihtsalt ei suuda pakkuda.

Kokkuvõtlikult

Investeerimine IT seadmetesse ja tehnoloogiasse ei ole ainult kulutus, vaid pikaajaline investeering ettevõtte edusse, tööviljakusse ja turvalisusse. Pikemas perspektiivis võib see säästa raha, aega ja vältida potentsiaalseid kriise. Seega on mõistlik hoida silma peal tehnoloogilistel uuendustel ja investeerida oma IT-tulevikku.