Kuidas valida õige IT-partner?

Kui seod oma ettevõtte igapäevategevused IT-süsteemidega, oleks mõistlik seda teha usaldusväärset IT-partnerit kaasates. Kõikvõimalikke tasuta lahendusi või iseteeninduskeskkondi kasutades jõuad varem või hiljem seisu, kus ise ei oska enam probleemidest läbi murda. Kui teadlik oled oma IT-süsteemi tervisest ka tegelikult? Enamasti kõik toimib, kuid kas sinu it-süsteemid on kaasaegsed ning turvalised? Näiteks tarkvarauuenduste osas saad…

Füüsiline server vs pilveserver, mis tagab turvatunde tegelikult?

Oma asi on ikka kindel — tegu on Eestis vägagi levinud suhtumisega, et näiteks isiklik auto maja ees või suvaline seade toanurgas on just kõige mõistlikum lahendus, mis tagab turvatunde ning rahalise kasu. Leidub valdkondi, kus me ei oska ses osas kaasa rääkida, kuid serverite puhul ei pea see väide meie arvates alati paika. Kas…

Miks on VPN ühendus suurepärane lahendus kaugtöö jaoks?

Enamike ettevõtete puhul on kontorist eemal töötamise suurimaks riskiks turvalisus, mis omakorda seab valiku ette, kas võtta see risk või siiski piirata töötaja vabadust täita ülesandeid väljaspool kontorit. VPN (virtuaalne privaatvõrk) võimaldab ebaturvalist kanalit, näiteks Internetti, kasutades luua turvalise ning krüpteeritud ühenduse ettevõtte sisevõrguga. Tekkiv olukord ei erine sellest kui töötaja viibib kontoris, laiendades kontori…

Palgaline IT-mees vs IT-hooldusteenuse pakkuja: kumb on kasulikum ja turvalisem valik?

Näiteks hotellindusvaldkond, kus töö käib 24/7, tähendaks palgalisele IT-mehele sisuliselt katkematut valmisolekut, olgu siis uneaeg või puhkus. Telefon heliseb ikka, ka kõige ebasobivamal ajal, inimesed põlevad niimoodi läbi. Keskmises hotellis on enamasti oma kümmekond erinevat IT-lahendustega seotud süsteemi, millega pidevalt kursis olemine pole tavalise IT-tehniku ametioskusi ja palgataset arvestades kuigi tõenäoline, neid teadmisi omades võiks…

Aeglane internet segab tööd, kes on süüdi?

Aus vastus oleks: “Enamasti Sina ise!” Paraku kiputakse algul ikka süüdistama internetiteenuse pakkujat, kui internet jõuaks lõppkasutaja seadmeni kaabli abil, oleks teenusepakkuja poolt jagatavad ressursid, võrreldes läbi õhu leviva signaaliga, kindlasti märksa paremini kättesaadavad. Paraku on enamik meist harjunud kasutama juhtmevabu seadmeid ja nii sõltuvad internetikiirused seadmetes eelkõige kontoris leviva wifi signaali efektiivsusest ning võimalikest…